Το σωματικό βάρος στο πάνω μέρος του σώματος και στο γυμναστήριο