Το τυρί μπορεί να αποτρέψει τη γήρανση (αλλά έτσι μπορεί αυτό το σωματικό υγρό)